Ik heb een aanpassing nodig in mijn huis, hoe regel ik dit?

  Wet maatschappelijke ondersteuning

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Het is daarom mogelijk om vanuit de Wmo aanpassingen in je huis aan te laten brengen. Denk aan een verbreding van de deurposten, een traplift, een aanpassing aan je badkamer of,- aanpassingen aan drempels. 

  Aanvragen Wmo

  Je kunt een aanvraag indienen bij jouw gemeente. Elke gemeente heeft een apart zorgloket of Wmo-loket. De medewerkers van dit loket beoordelen jouw aanvraag. 

  Moet ik zelf meebetalen?

  Aanpassingen in jouw woning kosten geld. Deze kosten worden deels of volledig betaald uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het kan dus ook zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket geeft je hierover informatie. WoonFriesland speelt geen rol bij jouw aanvraag. Ook de uitvoering en het onderhoud aan de aanpassing wordt gedaan door de gemeente. 

  Meer informatie over Wmo 

  Wil je meer weten over deze wet? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid of op de website van de gemeente waar je woont.