Wat is asbest?

  Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit microscopisch kleine vezels. Het is echter geen onschuldig materiaal. De kleine vezeltjes kunnen, als ze vrijkomen schade veroorzaken aan de longen. Het is niet voor niets dat het sinds 1983 nauwelijks meer wordt toegepast. De verkoop, het gebruik, maar ook de bewerking door zagen, boren, schuren of slopen is sinds 1993 zelfs helemaal verboden. 

  Neem, voor jouw eigen veiligheid, altijd contact op met WoonFriesland in de volgende gevallen:

  • ga je klussen in een woning die gebouwd is voor 1994?
  • denk je dat je asbest of asbesthoudend materiaal in huis hebt?
  • wil je iets overschilderen waarvan jij vermoedt dat het asbest is? Niet vast gaan schuren – eerst bellen! 
  • verzaag, schuur, breek, boor of sloop nooit zelf asbest. Dat is zelfs strafbaar!
  • verwijder nooit zomaar zelf asbest, ook geen vloerzeil of golfplaat 

  Er zijn veel regels over asbest en veiligheid. WoonFriesland wil de risico's van asbest zoveel mogelijk beperken en heeft haar woningbezit steekproefsgewijs onderzocht. 

  Meer informatie over asbest vind je op de website van de Rijksoverheid.