Publicaties

  WoonFriesland informeert huurders en belanghebbenden niet alleen via deze website, maar ook op andere manieren. Hieronder vind je een aantal belangrijke publicaties.


  WoonNieuws

  WoonNieuws is onze papieren informatiekrant voor onze huurders en belanghouders. Meer informatie en eerdere uitgaven  vind je op de WoonNieuwspagina.

  Download

  Jaarplan '2019 en verder'

  Gewoon dóen! Onder dit motto richten wij ons in 2019 en verder op onze kerntaak. Betaalbare huren, fors investeren in kwaliteit, stapsgewijze energieverbetering, lage bedrijfslasten en de blik op de toekomst zijn hierbij onze speerpunten. Onze huurder staat hierbij vanzelfsprekend centraal. Bekijk ook onze voorgaande jaarplannen.

  Download

  Jaarverslag 2018

  Met het jaarverslag 2018 verantwoorden wij ons over het in 2018 gevoerde beleid en de geleverde prestaties. Je leest in ons jaarverslag dat wij in 2018 volop hebben ingezet op goed en betaalbaar wonen voor onze huurders. Bekijk ook onze voorgaande jaarverslagen. In ons korte en overzichtelijke jaarbericht kun je in hoofdlijnen lezen waar WoonFriesland voor staat en hoe dit in 2018 tot uiting is gekomen.

  Download

  Prestatieafspraken

  WoonFriesland laat ieder jaar transparant in biedingen en voortgangsrapportages zien wat onze bijdrage is aan de gemeentelijke woonvisie. Aansluitend aan de biedingen maken wij hierover afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties.

  Download

  Visitatierapport 2018

  Een onafhankelijke visitatiecommissie heeft WoonFriesland beoordeeld. Dit gebeurt elke 4 jaar. Dit is gedaan door interviews te houden waarin werd teruggeblikt op de periode 2014 - 2017. De commissie hield ook de geleverde prestaties tegen het licht, beoordeelde de inzet van geld en onderzocht hoe WoonFriesland wordt bestuurd en geleid. Al deze aspecten bij elkaar kregen gemiddeld een 8- van de commissie. Wij herkennen en zien terug datgene wat wij in ons position paper van augustus 2017 hebben verwoord. Een mooie stijging ten opzichte van de 6,8 over de vorige periode. Directeur-bestuurder, Sigrid Hoekstra reageert in de bestuurlijke reactie op het prachtige resultaat.

  Download

  Inkoopvoorwaarden

  Bij het aangaan van overeenkomsten voor de inkoop van goederen, diensten of aanneming van werk, gebruikt WoonFriesland de algemene inkoopvoorwaarden van Aedes. Door deze alvast door te nemen, weet u waar u aan toe bent als u zaken doet met WoonFriesland.

  Download