Waarom moet mijn woning geïnspecteerd worden, deze woningen zijn allemaal hetzelfde?

    Door de methodiek die de overheid heeft vastgesteld, zijn we verplicht om iedere woning te bezoeken en de status op dat moment vast te stellen. We mogen hierbij niet uitgaan van een andere woning.