Door mijn lichamelijke beperking heb ik dagelijks hulp nodig. Hoe kan ook ik prettig wonen?

    Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat gemeenten ondersteuning bieden om jouw huis aan te passen, zodat je zelfstandig kunt wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van een traplift of een-, aanpassing in je badkamer. Vraag je gemeente om meer informatie. Ook is er Fokus: een landelijke organisatie die woningen aanbiedt én je kan helpen bij dagelijkse dingen.