Ik heb ongedierte in huis, wie betaalt de bestrijding daarvan?

    De kosten voor het bestrijden van ongedierte zijn voor jou als huurder. 

    Is het ongedierte (bijvoorbeeld kakkerlakken, muizen of steenmarters) er door een bouwkundig gebrek aan je huis? Alleen dan zijn de kosten voor ons. 

    Als het ongedierte er is door jouw eigen leefgedrag, dan zijn de kosten van de bestrijding voor jou. Bijvoorbeeld als je etensresten in huis laat staan. Niet opgeruimd (of te vroeg of te laat buitengezet) afval trekt ongedierte aan. Muizen, kakkerlakken en ratten en dergelijke zijn ziekteverspreiders en komen af op niet opgeruimde etensresten en vuil. Dit kan tot onhygiënische en dus ongezonde situaties leiden. In zo’n geval kun je het beste de ongediertebestrijding van de gemeente bellen. Als duidelijk is wie of wat de oorzaak van de overlast is, kunnen reinigingsdiensten of reinigingspolitie ingeschakeld worden om dit aan te pakken.