Wanneer wordt mijn huurprijs aangepast?

    De huurprijs passen we één keer per jaar aan. Alleen via de jaarlijkse huurverhoging brengen we de huur geleidelijk naar de huurprijs die wij passend vinden voor jouw woning (de streefhuur). De streefhuur wordt (objectief) vastgesteld op basis van de punten van jouw woning. De streefhuur wordt één keer per jaar herzien (o.a. ook de WOZ-waarde is hier een onderdeel van). Bij verhuizing verlagen of verhogen we de huurprijs van de woning naar de nieuwe streefhuur.